Naša kontaktna številka 00386 5 78 96 003
 

Strokovni delavci šole

 

STROKOVNI DELAVEC

 

POUČUJE

 

RAZREDNIŠTVO

Danica Benigar

SLJ, MAT, SPO, LUM od 1. – 3.r,

Otroški pevski zbor (OPZ)

 

1., 2., 3. razred
Lucija Poklar MAT 4., 5., 6. r., GUM 1. – 9. r., LUM 4., 5., 6. r., DRU 4., 5. r.,  ŠPO 1., 2., 3. r., Vodja šolske prehrane 4., 5., 6. razred
Marijana Fidel MAT 7., 8., 9. r, FIZ 8., 9. r, TIT 6., 7., 8 r, IP: MD, IP: OGK, Kolesarski krožek, učitelj za dodatne skupine pri učenju plavanja 7., 8., 9. razred
Dolores Zadel Drugi učitelj v prvem triletju, Mladinski pevski zbor (MPZ), OPB, GOS 5., 6. r
Vesna Babnik NIT 4., 5. r., NAR 6., 7. r., BIO, 8., 9. r., KEM 8., 9. r., Krožek RK

 

 Manica Baša

TJA 4. – 9. r, IP: Filmska vzgoja

 

Mateja Maljevac

Ravnateljica, knjižničarka

 

Tatjana Jagodnik Računalničar – organizator informacijskih dejavnosti, OPB
Tea Artiček

GEO 6.− 9.r.

 

Andreja Močnik

 

Svetovalno delo

Špelca Valenčič

 

ŠPO 4. – 9. r., Krožek odbojka
Tanja Šuštar SLJ 4. – 9. r, ZGO 6. – 9. r., DKE 7., 8. r., IP: Novinarstvo, LUM 7., 8., 9. r, Mladinski pevski zbor (MPZ)

Martina Štembergar

 

TJA 1. – 3. r