Svet šole

ČLANI SVETA ZAVODA

PREDSTAVNIKI STARŠEV
Mojca Zadnik
Robert Riservato
Alenka Pečar
PREDSTAVNIKI ŠOLE
Romana Benigar
Marijana Fidel
Joška Bubnič
Manica Baša (predsednica)
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
Silvo Kuret
Denis Kastelic
Rok Jurić