Naša kontaktna številka 00386 5 78 96 003
 

Interesne dejavnosti

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  ZA UČENCE  MENTOR
Dramski krožek 3. – 9. razreda Tanja Šuštar
Bralna značka 1. – 3. razreda Danica Benigar
Bralna značka 3. – 9. razreda Tanja Šuštar
Otroški in mladinski pevski zbor 1. – 9. razreda D. Benigar, D. Zadel
Prometni krožek 6. – 9. razreda Doris Brne
Šolsko glasilo 6. – 9. razreda Doris Brne
Planinska skupina 1. – 9. razreda D. Brne, M. Maljevac
Vrtnarski krožek 1. – 9. razreda Metka Štemberger
Angleška bralna značka 4. – 9. razreda Manica Baša
Cici vesela šola 1. – 3. razreda Mateja Maljevac
Vesela šola 4. – 9. razreda Mateja Maljevac
Angleški dramski krožek 1. – 6. razreda Manica Baša
Šolska skupnost 1. – 9. razreda Andreja Močnik
Ročna dela 1. – 9. razreda Lucija Poklar
Rolanje 1. – 9. razreda Mateja Maljevac
Kolesarski krožek 5. razred Doris Brne
Krožek rdečega križa 1. – 9. razred Metka Štemberger
Kreativno ustvarjanje v tehniki         5. – 9. razreda Doris Brne
Zgodovinski krožek 6. – 9. razreda Tanja Šuštar